Ngày gia đình VQ - Những lời cảm ơn chân thành

Ngày gia đình VQ - Những lời cảm ơn chân thành

Sự phát triển của Thẩm mỹ Vũ Quang ngày hôm nay nhờ vào sự đóng góp to lớn của tập thể cán bộ nhân viên trong suốt chặng đường vừa qua. Và đằng sau họ là gia đình là người thân yêu đã luôn...

Tin hay đừng bỏ lỡ